Генерал

Иреттөө
Көрүү Баракка

Төө-Ашуу ашуусу Кыргызстандын түндүк жана түштүк борборлорун байланыштырган көпүрө. Бийиктиктен караганда жол кызыктай жыландай сезилет , ал эми аны бойлоп өтүп бара жаткан унаалар оюнчуктар сыяктуу көрүнөт. Бул жерде тоолор асманга тийип, булуттар тоо чокуларын акырын кучактап тургансыйт. Чүй облусу, Кыргызстан.

Төө-Ашуу ашуусунда аба ырайы саналуу секунданын ичинде өзгөрүшү мүмкүн. Азыр гана күн ачылып, бир аздан кийин чокулардан оор булуттар түшүп, тоо этектерин жаап жаткандай туюлат. Ийри-буйру, кескин бурулуштары көп, аба ырайы ачык болгон учурда айдоочулардын топтолушу талап кылынат. Нымдуу асфальт жана туман жолдун бул бөлүгүнөн өтүүнү ого бетер жайыраак жана этият кылат. Абанын өзү коркунучка толгон окшойт.

Ош шаарында жай мезгилинде дарбыз сатуучулары көбөйүп баштайт. Алар өздөрү өстүп келген дарбыздарды сатып жатышкан убагы. Кыргызстан, Ош.

Ош шаарында жай мезгилинде дарбыз сатуучулары көбөйүп баштайт. Алар өздөрү өстүп келген дарбыздарды сатып жатышкан убагы. Кыргызстан, Ош.

Лето для местных жителей Суусамырской долины заполнено хозяйственными работами. Одна из таких важных работ - стрижка овец. Этот процесс требует большой сноровки. Пока стригут одну овцу, отара флегматично пасется рядом. Суусамыр, Кыргызстан, 2011- год

Свежеприготовленный кумыз переливают через сито в ведро, отделяя возможные примеси. Свежий, ароматный кумыз разливают по кесе - большим пиалам и угощают старших аталар и апалар. Суусамыр, Кыргызстан, 2011- год

В юртовом лагере Суусамыра готовят один из видов кыргызского национального хлеба - май токоч. Что в переводе означает "Жаренный хлеб". Суусамыр, Кыргызстан, 2011- год

Продажа кумыса - один из основных источников заработка для жителей Суусамырской долины. Поэтому в процессе участвуют все. Пока мать "взбивает" кобылье молоко в бочке при помощи бишкека, дочь помогает разливать свежий кумыс по бутылям. Суусамыр, Кыргызстан, 2012- год

Чыпкалоо:

Баарын тазалоо
Мин: Max: