Маданият & Искусство & Турмуш

Иреттөө
Көрүү Баракка

Жайлоодо уюлгуган туманга карабастан музоолорун карап жүргөн малчы кыз.

Аксаамай, жайлоодо курут клып бүткөн соң гүл терип жүргөн убагы.

no content

Өзгөндүн бийик тоолуу жайлоосунда жашаган үй-бүлө, жыл сайын жай мезгилинде мал багуу үчүн чыгышат. Бул жерге үй салууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан, кечкисин -5 градустагы суукта да өздөрүнүн кичинекей чатырында жашашат.

Мал союлгандан кийин, анын өпкөсүнө уйдун сүтүн куюп "Олобо" деген тамак жасап жаткан учур.

Ош шаарында жай мезгилинде дарбыз сатуучулары көбөйүп баштайт. Алар өздөрү өстүп келген дарбыздарды сатып жатышкан убагы. Ош, Кыргызстан

Чыпкалоо:

Баарын тазалоо
Мин: Max: